Giải bài 1 trang 29 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn: \(\frac{{13}}{{16}};\frac{{ - 18}}{{150}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số.

Lời giải chi tiết

Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn:

 \(\frac{{13}}{{16}} = 0,8125;\,\,\frac{{ - 18}}{{150}} =  - 0,12\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu