Giải bài 2 trang 29 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì): \(\frac{5}{{11}};\frac{{ - 7}}{{18}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(\frac{5}{{11}} = 0,\left( {45} \right);\,\,\,\frac{{ - 7}}{{18}} = 0,3\left( 8 \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu