Giải bài 3 trang 29 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Viết mỗi số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản:

a)      6,5            b) -1,28               c) -0,124

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a,b = \frac{{\overline {ab} }}{{10}};\,\,\,a,bc = \frac{{\overline {abc} }}{{100}};\,\,\,a,bcd = \frac{{\overline {abcd} }}{{1000}}\)

Rút gọn về dạng phân số tối giản

Lời giải chi tiết

\(a)\;\;6,5\; = \frac{{65}}{{10}} = \frac{{12}}{3}\)

b)\( - 1,28 = \frac{{ - 128}}{{100}} = \frac{{ - 32}}{{25}}\)

c)\(0,124 = \frac{{124}}{{1000}} = \frac{{31}}{{250}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm