Giải câu 6 trang 50 SBT địa 10


Giải câu 6 trang 50 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,... có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật. b) Các đặc tính lí, hóa và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.

Đề bài

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,... có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

Đúng.               Sai.

b) Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật

Đúng.               Sai.

c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.

Đúng.                Sai.

d) Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân bố sinh vật.

Đúng.               Sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các nhân tố ảnh hưởng đến sinh vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,... có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.

Chọn: Đúng.                                   

b) Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật

Chọn: Sai.

c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.

Chọn: Đúng.                                   

d) Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân’bố sinh vật.

Chọn: Đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài