Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 33 SBT Sinh học 7


Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 33 SBT Sinh học 7: Giun dẹp cấu tạo cơ thể có các lớp cơ chính

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giun dẹp cấu tạo cơ thể có các lớp cơ chính

A. cơ dọc.                    B. cơ chéo.

C. cơ vòng.                  D. cả A, B và C

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nơi sống, cấu tạo và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Giun dẹp cấu tạo cơ thể gồm 3 lớp cơ chính:  cơ dọc, cơ chéo và cơ vòng 

Chọn D

Câu 2

Sán lá gan thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua

A. thành cơ thể

B. Lỗ hậu môn.

C. lỗ miệng

D. Cơ quan bài tiết.

Phương pháp giải:

Sán lá gan chưa có hậu môn

Lời giải chi tiết:

Sán lá gan thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua cơ quan bài tiết 

Chọn D

Câu 3

Sán lá gan di chuyển nhờ

A. lông bơi.                            B. chân bên

C. chun dãn cơ thể.               D. giác bám

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sán lá gan

Lời giải chi tiết:

Sán lá gan di chuyển nhờ chun dãn cơ thể

Chọn C

Câu 4

Sán dây lây nhiễm bệnh cho người qua

A. trứng                                 B. ấu trùng

C. nang sán (hay gạo).           D. Đốt sán

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sinh sản

Lời giải chi tiết:

Sán dây lây nhiễm bệnh cho người qua nang sán (hay gạo) bằng con đường tiêu hóa.

Chọn C

Câu 5

Ấu trùng sán lá gan có mắt và lông bơi ở giai đoạn

A. kén sán

B. ấu trùng trong ốc.

C. ấu trùng lông

D. ấu trùng đuôi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sán lá gan

Lời giải chi tiết:

Ấu trùng sán lá gan có mắt và lông bơi ở giai đoạn ấu trùng lông

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí