MỞ ĐẦU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 7: Thế giới động vật đa dạng phong phú như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 5 SBT Sinh học 7: Giải thích tại sao thế giới động vật đa dạng và phong phú.

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa động vật và thực vật

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh cách phân chia các nhóm phân loại của Động vật không xương sống và Động vật có xương sống trong sách giáo khoa Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 6 SBT Sinh học 7: Hãy nêu vai trò của động vật với đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 7 SBT Sinh học 7: Vì sao nước ta có giới Động vật đa dạng, phong phú?

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 7 SBT Sinh học 7: Hãy nêu lí do khiến động vật biển đa dạng phong phú hơn trên cạn, nhất là ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 7 SBT Sinh học 7: Vì sao càng lên cao và càng xa xích đạo, động vật càng kém đa dạng phong phú ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 7: Nếu giới Động vật không còn, liệu con người có tồn tại được không?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9 trang 7 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9 trang 7 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất