B- Bài tập tự giải trang 111

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 111 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hóa hơn thằn lằn ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 111 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng sau về so sánh đời sống cấu tạo ngoài của chim với thỏ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 111 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau thể hiện sự tiến hoá nhất của lớp Thú so với các lớp động vật đã học

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112 Sách bài tập Sinh học 7: Đời sống của thỏ có các đặc điểm là

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 113 SBT Sinh học 7

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 113 Sách bài tập Sinh học 7: Xương cột sống của thỏ có đoạn

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 113 SBT Sinh học 7

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 113 Sách bài tập Sinh học 7: Trong hệ tiêu hoá của thỏ, đặc điểm không có trong hệ tiêu hoá ở động vật ăn thịt là

Xem lời giải

Bài 16,17,18 trang 114 SBT Sinh học 7

Giải bài 16,17,18 trang 114 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm đặc trưng của bộ Móng guốc là

Xem lời giải

Các chương, bài khác