CHƯƠNG 4. NGÀNH THÂN MỀM

Bình chọn:
4.8 trên 120 phiếu
Bài 1 trang 38 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 7: Cấu tạo, cách di chuyển của trai sông thích nghi với lối sống vùi mình ở đáy bùn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 7: Hãy nêu cách dinh dưỡng và sinh sản thụ động của trai sông.

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 7: Dựa trên quan sát ở thực hành, hãy nêu các đặc điểm cấu tạo của ốc sên và vỏ của chúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 40 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 40 SBT Sinh học 7: Trình bày cấu tạo của mực thích nghi với di chuyển tích cực trong nước biển.

Xem lời giải

Bài 6 trang 40 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 40 SBT Sinh 7: Hãy so sánh cấu tạo của 3 đại diện chính của Thân mềm là: trai, ốc và mực.

Xem lời giải

Bài 1 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 42 SBT Sinh học 7: Dinh dưỡng của trai sông thực hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 42 SBT Sinh học 7: Giữa trai sông và mực thì đại diện nào có kiểu dinh dưỡng chủ động? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 7 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 42 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các mặt có lợi của ngành Thân mềm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 42 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các mặt có hại của ngành Thân mềm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 43 SBT Sinh học 7: Hãy giải thích lí do trứng trai sông được giữ để phát triển trong cơ thể trai mẹ nhưng ấu trùng lại bám vào da cá để lang thang khắp nơi.

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 43 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 43 SBT Sinh học 7: Vai trò lớp vỏ đá vôi của thân mềm là

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 43 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 43 SBT Sinh học 7: Di chuyển ở trai sông được thực hiện bằng

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 44 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 44 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỏi bài sau :

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 16,17,18,19,20,21 trang 45 SBTSinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 16,17,18,19,20,21 trang 45 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất