B- Bài tập tự giải trang 42

Bình chọn:
4.5 trên 36 phiếu
Bài 1 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 42 SBT Sinh học 7: Dinh dưỡng của trai sông thực hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 42 SBT Sinh học 7: Giữa trai sông và mực thì đại diện nào có kiểu dinh dưỡng chủ động? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 43 SBT Sinh học 7: Hãy giải thích lí do trứng trai sông được giữ để phát triển trong cơ thể trai mẹ nhưng ấu trùng lại bám vào da cá để lang thang khắp nơi.

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 43 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 43 SBT Sinh học 7: Vai trò lớp vỏ đá vôi của thân mềm là

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 43 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 43 SBT Sinh học 7: Di chuyển ở trai sông được thực hiện bằng

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 44 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 44 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỏi bài sau :

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 16,17,18,19,20,21 trang 45 SBTSinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 16,17,18,19,20,21 trang 45 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

Các chương, bài khác