CHƯƠNG 8. ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 126 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 126 SBT Sinh học 7: Tại sao động vật lại có sự đa dạng về loài? Sự đa dạng đó biểu hiện Ở những đặc điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 126 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 126 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh.

Xem lời giải

Bài 3 trang 126 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 126 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới có đặc điểm gì và tại sao lại có các đặc điểm đó?

Xem lời giải

Bài 5 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu lợi ích của đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Bài 6 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học và các ví dụ minh họa cho mỗi biện pháp đó

Xem lời giải

Bài 7 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Thế nào là động vật quý hiếm? Làm thế nào để bảo vệ động vật quý hiếm?

Xem lời giải

Bài 1 trang 128 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 128 Sách bài tập Sinh học 7: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng lại ít ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 128 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 128 Sách bài tập Sinh học 7: Đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam có những lợi ích gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 128 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 128 Sách bài tập Sinh học 7: Những ưu điểm và những hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học là gì?

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 128 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 128 SBT Sinh học 7: Sự đa dạng về loài được thể hiện bằng

Xem lời giải

Bài 7,8,9,10,11,12 trang 129 SBT Sinh học 7

Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 129 SBT Sinh học 7: Những lợi ích của đa dạng sinh học là

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất