A-Bài tập có lời giải trang 10

Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu
Bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh.

Xem lời giải

GIải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm của trùng roi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm dinh dưỡng của trùng giày.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh kí sinh.

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 SBT Sinh học 7

GIải bài 5 trang 12 SBT Sinh học 7: Động vật nguyên sinh có những vai trò quan trọng gì ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm và ý nghĩa của tập đoàn trùng roi.

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7: Có loài động vật nguyên sinh nào chỉ sống kí sinh không ? Chúng có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 8 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 13 SBT Sinh học 7: So sánh đặc điểm trùng kiết lị và trùng sốt rét.

Xem lời giải

Bài 9 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 13 SBT Sinh học 7: Cách phòng bệnh kiết lị như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 13 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cách phòng chống bệnh sốt rét ở nước ta.

Xem lời giải

Các chương, bài khác