CHƯƠNG 1. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh.

Xem lời giải

GIải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm của trùng roi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm dinh dưỡng của trùng giày.

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh kí sinh.

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 SBT Sinh học 7

GIải bài 5 trang 12 SBT Sinh học 7: Động vật nguyên sinh có những vai trò quan trọng gì ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm và ý nghĩa của tập đoàn trùng roi.

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7: Có loài động vật nguyên sinh nào chỉ sống kí sinh không ? Chúng có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 8 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 13 SBT Sinh học 7: So sánh đặc điểm trùng kiết lị và trùng sốt rét.

Xem lời giải

Bài 9 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 13 SBT Sinh học 7: Cách phòng bệnh kiết lị như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 13 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cách phòng chống bệnh sốt rét ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao trùng roi có màu xanh ? Cách dinh dưỡng ở chúng như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng biến hình hay trùng chân giả ? Chúng di chuyển như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng giày hay trùng cỏ? Cách di chuyển của chúng như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7: Nêu cấu tạo bào xác của động vật nguyên sinh và ý nghĩa sinh học của chúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7: Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7: Động vật nguyên sinh có nuôi được không và nếu nuôi được thì có ý nghĩa gì ?

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7; Vì sao trùng roi được chọn làm đại diện cho ngành Động vật nguyên sinh trong thực hành cũng như trong bài học lí thuyết của Sinh học 7?

Xem lời giải

Bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7: Muỗi Anôphen phân biệt với muỗi thường ở những đặc điểm nào ? Tại sao cần phải biết phân biệt chính xác chúng ?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất