CHƯƠNG 3. CÁC NGÀNH GIUN

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 1 trang 28 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 28 SBT Sinh học 7: Nêu các đặc điểm chung của 3 ngành Giun (Giun dẹp, Giun tròn và Giun đốt).

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 28 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 28 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các căn cứ về cấu tạo để nhận biết ngành Giun dẹp (gồm sán lông, sán lá gan, sán bã trầu, sán dây...).

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 29 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 29 SBT Sinh học 7: Hãy nêu cấu tạo và đời sống của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 29 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 29 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cấu tạo để nhận biết ngành Giun tròn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cán cứ về cấu tạo và lối sống để nhận biết ngành Giun đốt.

Xem lời giải

Bài 6 trang 30 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 7: Giun sán kí sinh có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 31 SBT Sinh học 7: Giun sán kí sinh có cấu tạo trong thích nghi với đời sống đó như thế nào?

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các sai khác về cấu tạo giữa giun đốt và giun tròn.

Xem lời giải

Bài 9 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 31 SBT Sinh học 7: Lập bảng so sánh các đặc điểm của 3 ngành giun.

Xem lời giải

Bài 10 trang 32 SBT Sinh học 7

GIải bài 10 trang 32 SBT Sinh học 7: Trình bày các tác hại của giun sán đối với cơ thể vật chủ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 33 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh sán lông và sán lá gan để thấy môi trường ảnh hưởng đến cấu tạo cơ thể của chúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 7: Đặc điểm nào chứng tỏ giun tròn cấu tạo cơ thể cao hơn giun dẹp?

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 33 SBT Sinh học 7: Sự lây bệnh giun đũa ở người qua con đường nào? Vì sao trẻ em ở nước ta hay mắc bệnh giun đũa?

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 7: Cấu tạo ống tiêu hóa ở giun đất khác giun đũa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 33 SBT Sinh học 7: Ôxi khuếch tán vào cơ thể giun đốt như thế nào?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 33 SBT Sinh học 7: Giun dẹp cấu tạo cơ thể có các lớp cơ chính

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 33,34 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 33,34 SBT Sinh học 7: Giun dẹp thường kí sinh ở

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15,16 trang 34 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15,16 trang 34 SBT Sinh học 7: Ấu trùng giun đũa khi xâm nhập vào cơ thể, theo máu đi qua

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 17,18,19,20,21,22 trang 35, 36 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 17,18,19,20,21,22 trang 35, 36 SBT Sinh học 7: Chỗ bắt đầu của chuỗi thần kinh bụng giun đất ở

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất