B- Bài tập tự giải trang 14

Bình chọn:
4.8 trên 105 phiếu
Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao trùng roi có màu xanh ? Cách dinh dưỡng ở chúng như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng biến hình hay trùng chân giả ? Chúng di chuyển như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng giày hay trùng cỏ? Cách di chuyển của chúng như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7: Nêu cấu tạo bào xác của động vật nguyên sinh và ý nghĩa sinh học của chúng.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7: Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Xem chi tiết

Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7 Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7: Động vật nguyên sinh có nuôi được không và nếu nuôi được thì có ý nghĩa gì ?

Xem chi tiết

Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7 Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7; Vì sao trùng roi được chọn làm đại diện cho ngành Động vật nguyên sinh trong thực hành cũng như trong bài học lí thuyết của Sinh học 7?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7: Muỗi Anôphen phân biệt với muỗi thường ở những đặc điểm nào ? Tại sao cần phải biết phân biệt chính xác chúng ?

Xem chi tiết

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7 BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem chi tiết

BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7 BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài