CHƯƠNG 5. NGÀNH CHÂN KHỚP

Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 47 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm về cấu tạo ngoài của ngành Chân khớp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 47 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ngành Chân khớp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 47 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của lớp Giáp xác.

Xem lời giải

Bài 4 trang 48 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 48 SBT Sinh học 7: Hãy nêu Ý nghĩa thực tiễn của Giáp xác.

Xem lời giải

Giải bài 5 trang 48 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 48 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của lớp Hình nhện.

Xem lời giải

Giải bài 6 trang 49 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 49 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của lớp Sâu bọ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 50 SBT Sinh học 7: Cơ thể sâu bọ chia làm mấy phần và chức năng chính của mỗi phần là gì?

Xem lời giải

Bài 8 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 50 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của lớp Sâu bọ.

Xem lời giải

Bài 9 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 50 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm về sự phát triển của sâu bọ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 51 SBT Sinh học 7: Cơ thể tôm sông chia làm mấy phần? Chức năng của mỗi phần là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 51 SBT Sinh học 7: Tôm lột xác như thế nào và vì sao tôm phải lột xác?

Xem lời giải

Bài 10 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 51 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh đặc điểm cấu tạo 3 lớp chính của Chân khớp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 7: Tại sao đến giáp xác thì hệ hô hấp mới phát triển? Hệ hô hấp ở tôm có cấu tạo như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 52 SBT Sinh học 7: Mắt kép ở tôm nói riêng và ở chân khớp nói chung có cấu tạo và chức năng như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 52 SBT Sinh học 7: Ghi nội dung thích hợp vào bảng so sánh giáp xác và hình nhện theo các gợi ý ở cột bên phải.

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 52 SBT Sinh học 7: Cơ quan nào nằm ở phần đầu có cấu tạo khác nhau ở các sâu bọ khác nhau?

Xem lời giải

Bài 7 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 52 SBT Sinh học 7: Hãy ghi nội dung thích hợp vào bảng so sánh sau để phân biệt sâu bọ với hình nhện theo các từ gợi ý ở cột phải.

Xem lời giải

Bài 8 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 52 SBT Sinh học 7: Hãy nêu ý nghĩa thực tiễn của lớp Sâu bọ.

Xem lời giải

BT 1,2,3,4,5, trang 53 SBT Sinh học 7

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 53 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là

Xem lời giải

BT 6,7,8,9,10 trang 53 SBT Sinh học 7

Giải BT 6,7,8,9,10 trang 53 Sách bài tập Sinh học 7: Vỏ tôm sông có đặc điểm

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất