Bài tập 7 trang 5 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 7 trang 5 VBT lịch sử 8: Cách mạng tư sản Anh diễn ra như thế nào?

Đề bài

Cuộc Cách mạng tư sản Anh diễn ra như thế nào?

- Giai đoạn 1:

- Giai đoạn 2:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Tiến trình cách mạng

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1 (1642 - 1649):

+ Tháng 8 - 1642, cuộc nội chiến bùng nổ, giữa nhà vua và Quốc hội.

+ Năm 1648, cuộc nội chiến chấm dứt. Thắng lợi thuộc về phía quân đội Quốc hội.

- Giai đoạn 2 (1649 - 1688):

+ Tháng 1 - 1649, Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa.

+ Năm 1653, nền độc tài quân sự được thiết lập do Ô-li-vơ Crôm-oen (1599-1658) đứng đầu.

+ Tháng 12 - 1688, Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí