Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Bài tập 1 trang 34 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 34 VBT lịch sử 8: Những thành tựu về kĩ thuật được ứng dụng như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 34 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 34 VBT lịch sử 8: Hãy nối ô bên trái (tên các nhà bác học) với ô bên phải (những phát minh)

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 35 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 35 VBT lịch sử 8: Hãy kể tên các ngành khoa học xã hội được ra đời trong các thế kỉ XVIII - XIX

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 35 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 35 VBT lịch sử 8: Tại sao nói: Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là một cuộc cách mạng

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 35 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 35 VBT lịch sử 8: Vai trò và ý nghĩa của những phát minh khoa học trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 36 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 36 VBT lịch sử 8: Sự phát triển của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 36 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 36 VBT lịch sử 8: Tác dụng của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem lời giải