CHƯƠNG 1: CÁCH MẠNG THÀNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu
Bài tập 1 trang 50 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 50 VBT lịch sử 8: Những mâu thuẫn ở nước Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 50 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 50 VBT lịch sử 8: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 51 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 51 VBT lịch sử 8: Tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Mười năm 1917

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 51 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 51 VBT lịch sử 8: Những dữ kiện lịch sử về Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 51 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 51 VBT lịch sử 8: Tên hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng hai năm 1917

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 52 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 52 VBT lịch sử 8: Nối ô bên trái (Thời gian) với ô bên phải (Dữ kiện lịch sử) sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 52 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 52 VBT lịch sử 8: Thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười Nga

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 52 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 52 VBT lịch sử 8: Xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết ở nước Nga

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 53 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 53 VBT lịch sử 8: Ý nghĩa lịch sử cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 53 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 53 VBT lịch sử 8: Vai trò của Lê-nin trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 54 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 11 trang 54 VBT lịch sử 8: Hai sắc lệnh (Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất) đáp ứng nguyện vọng của ai?

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 54 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 12 trang 54 VBT lịch sử 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 54 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 54 VBT lịch sử 8: Nội dung và tác dụng của Chính sách kinh tế mới

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 55 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 55 VBT lịch sử 8: Biến đổi ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1925 - 1941

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 55 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 55 VBT lịch sử 8: Đánh giá về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất