Bài tập 7 trang 52 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 7 trang 52 VBT lịch sử 8: Thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười Nga

Đề bài

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười Nga:

Thời gian

Sự kiện lịch sử chính

25 - 10 - 1917

 

3 - 1918

 

Cuối năm 1918

 

1918 - 1920

 

1920

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1, 2: Xây dựng chính quyền Xô viết; Chống thù trong, giặc ngoài

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử chính

25 - 10 - 1917

Quân cách mạng tấn công vào Cung điện Mùa Đông. Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ.

3 - 1918

Chính quyền Xô viết kí Hòa ước Bơ-rét Li-tốp với Đức. Nước Nga Xô Viết ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cuối năm 1918

Quân đội 14 nước đế quốc câu kết với phản cách mạng trong nước tấn công Nga Xô viết.

1918 - 1920

Nước Nga tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống thù trong giặc ngoài.

1920

Hồng quân đánh tan ngoại xâm và nội phản. Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí