Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu
Bài tập 1 trang 9 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 1 trang 9 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 9 VBT lịch sử 8: Nét nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 9 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 2 trang 9 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 9 VBT lịch sử 8: Nhận xét hình 5 - Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 10 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 3 trang 10 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 10 VBT lịch sử 8: Xã hội Pháp trước cách mạng được phân chia thành những đẳng cấp nào?

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 10 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 4 trang 10 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 10 VBT lịch sử 8: Sơ đồ về sự phân chia xã hội Pháp trước cách mạng

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 10 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 5 trang 10 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 11 VBT lịch sử 8: Cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản Pháp trên lĩnh vực tư tưởng đã diễn ra như thế nào?

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 11 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 6 trang 11 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 11 VBT lịch sử 8: Nhận định phản ánh tình hình nước Pháp trước cách mạng

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 11 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 7 trang 11 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 11 VBT lịch sử 8: Tóm tắt diễn biến của "Hội nghị ba đẳng cấp"

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 12 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 8 trang 12 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 12 VBT lịch sử 8: Nhận xét về cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti và ý nghĩa sự kiện 14-7-1789

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 12 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 9 trang 12 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 12 VBT lịch sử 8: Giai đoạn chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 13 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 10 trang 13 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 13 VBT lịch sử 8: Điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 14 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 11 trang 14 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 11 trang 14 VBT lịch sử 8: Đánh giá về bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 14 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 12 trang 14 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 12 trang 24 VBT lịch sử 8: Nhân vật Rô-be-spie

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 14 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 13 trang 14 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 13 trang 14 VBT lịch sử 8: Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 15 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 14 trang 15 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 14 trang 15 VBT lịch sử 8: Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 15 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 15 trang 15 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 15 trang 15 VBT lịch sử 8: Ý nghĩa cách mạng tư sản Pháp vào cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết


Gửi bài