CHƯƠNG 5: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 69 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 69 VBT lịch sử 8: Đánh giá những thành tựu tiêu biểu của nền khoa học - kĩ thuật, văn hóa Xô viết

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 69 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 69 VBT lịch sử 8: Hãy nối ô bên trái (tên tác phẩm) với ô bên phải (tên tác giả)

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 70 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 70 VBT lịch sử 8: Những phát minh khoa học - kĩ thuật nửa đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 70 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 70 VBT lịch sử 8: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 70 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 70 VBT lịch sử 8: Em hiểu như thế nào về câu nói của nhà khoa học A.Nô-ben

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 70 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 70 VBT lịch sử 8: Các nhà khoa học và những phát minh được giải Nô-ben nửa đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 71 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 71 VBT lịch sử 8: Khái quát nội dung lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 72 VBT lịch sử 8: Các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 72 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 72 VBT lịch sử 8: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có tác dụng gì đối với phong trào giải phóng dân tộc

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất