Bài tập 1 trang 69 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 1 trang 69 VBT lịch sử 8: Đánh giá những thành tựu tiêu biểu của nền khoa học - kĩ thuật, văn hóa Xô viết

Đề bài

Từ những thành tựu tiêu biểu của nền khoa học - kĩ thuật, văn hóa Xô viết, hãy nêu đánh giá của em về vấn đề này.

a) Những thành tựu tiêu biểu:

b) Đánh giá:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II: Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển, nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

a) Những thành tựu tiêu biểu:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân,…

+ Chế tạo thành công bom nguyên tử.

+ Văn học, thi ca, sân khấu, điện ảnh, tạo hình,… đều đạt được thành tựu to lớn.

+ Nhiều tên tuổi nổi tiếng như: M.Goóc-ki, M.Sô-lô-khốp, A.Tôn-xtôi,…

b) Đánh giá:

+ Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Liên Xô.

+ Mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô trên trường quốc tế.

+ Góp phần làm cho kho tàng văn hóa nhân loại thêm phong phú.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí