CHƯƠNG 1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 73 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 73 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 73 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 73 VBT lịch sử 8: Hãy viết tiếp các sự kiện lịch sử sao cho tương ứng với thời gian

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 74 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 74 VBT lịch sử 8: Nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất 5 - 6 - 1862

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 75 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 75 VBT lịch sử 8: Hãy điền nhân vật lịch sử cho phù hợp với sự kiện lịch sử

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 75 VBT lịch sử 8: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 76 VBT lịch sử 8: Các Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) có nội dung như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 77 VBT lịch sử 8: Hãy điền các sự kiện tương ứng với thời gian

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 78 vở bài tập lịch sử 8

Giải bà tập 1 trang 78 VBT lịch sử 8: Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế, cuộc khởi nghĩa Cần Vương

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 78 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 78 VBT lịch sử 8: Hiểu biết về hai nhân vật Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 79 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 79 VBT lịch sử 8: Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 80 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 80 VBT lịch sử 8: Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 80 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 80 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân cơ bản làm bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913)

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 81 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 81 VBT lịch sử 8: Các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 81 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 81 VBT lịch sử 8: Các phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX và nhận xét

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 82 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 82 VBT lịch sử 8: Đất nước ta vào nửa sau thế kỉ XIX ở trong tình cảnh rối ren

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 82 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 82 VBT lịch sử 8: Nội dung chính trong các đề nghị cải cách của một số sĩ phu phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 83 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 83 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân làm cho những đề nghị cải cách không được thực hiện

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất