Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu