Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu