Bài tập 2 trang 55 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 2 trang 55 VBT lịch sử 8: Biến đổi ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1925 - 1941

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước câu chỉ những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa từ năm 1925 đến năm 1941.

☐ Về xã hội, các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa;

☐ Về văn hóa - giáo dục, Liên Xô đã thanh toán xong nạn mù chữ, thực hiện xong phổ cập giáo dục Tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ở các thành phố;

☐ Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học, nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ;

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941).

Lời giải chi tiết

☒ Tất cả các ý trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí