Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Bình chọn:
4.7 trên 131 phiếu
Bài tập 1 trang 24 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 24 VBT lịch sử 8: Hoàn cảnh ra đời công xã Pa-ri

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 24 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 24 VBT lịch sử 8: Diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 24 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 24 VBT lịch sử 8: Tại sao nói cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 25 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 25 VBT lịch sử 8: Hoàn thiện sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã Pa-ri

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 25 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 25 VBT lịch sử 8: Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã thể hiện Công xã Pa-ri

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 26 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 26 VBT lịch sử 8: Tại sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 26 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 26 VBT lịch sử 8: Các sự kiện lịch sử về cuộc chiến đấu của các chiến sĩ Công xã Pa-ri

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 26 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 26 VBT lịch sử 8: Công xã Pa-ri tồn tại bao nhiêu ngày? Nêu ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 26 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 26 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri

Xem lời giải