Bài tập 5 trang 89 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 5 trang 89 VBT lịch sử 8: Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) và khởi nghĩa Thái Nguyên (1917)

Đề bài

Dựa vào SGK, em hãy hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) và khởi nghĩa Thái Nguyên (1917):

Tên khởi nghĩa

Nguyên nhân

Mục đích

Lãnh đạo

Lực lượng tham gia

Kết quả, ý nghĩa

Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916)

 

 

 

 

 

Khởi nghĩa Thái Nguyên (1917)

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2.Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)

Lời giải chi tiết

Tên khởi nghĩa

Nguyên nhân

Mục đích

Lãnh đạo

Lực lượng tham gia

Kết quả, ý nghĩa

Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916)

- Thực dân Pháp thực hiện chiến dịch bắt lính để đưa sang chiến trường châu Âu

- Phản đối chế độ bắt lính của thực dân Pháp.

Thái Phiên, Trần Cao Vân, vua Duy Tân

Binh lính người Việt tại Huế, nhân dân yêu nước tiến bộ Trung Kì

- Thất bại.

- Thể hiện tinh thần yêu nước và để lại bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh sau này.

 

Khởi nghĩa Thái Nguyên (1917)

- Ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp.

- Bộ phận binh lính người Việt trong quân đội Pháp được giác ngộ tinh thần đấu tranh cách mạng.

- Chống lại ách cai trị của thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn

Binh lính trong quân đội Pháp, tù chính trị

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí