Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 15 VBT lịch sử 8: Điền các phát minh, cải tiến kĩ thuật tương ứng với mốc thời gian

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 16 VBT lịch sử 8: Đánh dấu X vào ô trống trước nội dung đúng

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 17 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 17 VBT lịch sử 8: Nối ô bên trái với bên phải sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 8: Nhận xét các Hình 12,13,15 (SGK Lịch sử 8)

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 18 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 18 VBT lịch sử 8: Điền tiếp vào chỗ chấm (...) sao cho đúng.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 18 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 18 VBT lịch sử 8: Hệ quả của cách mạng công nghiệp "Cách mạng công nghiệp

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 19 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 19 VBT lịch sử 8: Thống kê các quốc gia tư sản Mĩ La-tinh theo thứ tự thời gian thành lập

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 19 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 19 VBT lịch sử 8: Nối tên nhân vật với sự kiện lịch sử sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 19 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 19 VBT lịch sử 8: Cuộc đấu tranh thống nhất Đức, I-ta-li-a và cuộc cải cách nông nô ở Nga

Xem lời giải