Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 15 VBT lịch sử 8: Điền các phát minh, cải tiến kĩ thuật tương ứng với mốc thời gian

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 16 VBT lịch sử 8: Đánh dấu X vào ô trống trước nội dung đúng

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 17 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 3 trang 17 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 17 VBT lịch sử 8: Nối ô bên trái với bên phải sao cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 8: Nhận xét các Hình 12,13,15 (SGK Lịch sử 8)

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 18 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 5 trang 18 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 18 VBT lịch sử 8: Điền tiếp vào chỗ chấm (...) sao cho đúng.

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 18 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 6 trang 18 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 18 VBT lịch sử 8: Hệ quả của cách mạng công nghiệp "Cách mạng công nghiệp

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 19 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 7 trang 19 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 19 VBT lịch sử 8: Thống kê các quốc gia tư sản Mĩ La-tinh theo thứ tự thời gian thành lập

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 19 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 8 trang 19 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 19 VBT lịch sử 8: Nối tên nhân vật với sự kiện lịch sử sao cho phù hợp

Xem chi tiết