Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bình chọn:
4.5 trên 106 phiếu
Bài tập 1 trang 20 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 20 VBT lịch sử 8: Đời sống của giai cấp công nhân Anh và công nhân các nước vào nửa thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 20 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 20 VBT lịch sử 8: Nhận xét Hình 24 - Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh (SGK Lịch sử 8)

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 20 VBT lịch sử 8: Từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX, hình thức đấu tranh của công nhân là

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 21 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 21 VBT lịch sử 8: Nhận xét về cuộc sống của công nhân Anh nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 21 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 21 VBT lịch sử 8: Hoàn thành bài tập về phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 22 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 22 VBT lịch sử 8: Tóm tắt về cuộc đời của C. Mác và Ph. Ăng-ghen

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 22 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 22 VBT lịch sử 8: Người soạn thảo ra Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 22 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 22 VBT lịch sử 8: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời vào năm nào

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 23 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 23 VBT lịch sử 8: Phong trào đấu tranh của công nhân từ 1848 đến năm 1870

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 23 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 23 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ nhất ra đời trong điều kiện lịch sử nào? Vai trò đối với sự phát triển của phong trào công nhân thế giới

Xem lời giải