Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bình chọn:
4.5 trên 95 phiếu
Bài tập 1 trang 20 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 1 trang 20 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 20 VBT lịch sử 8: Đời sống của giai cấp công nhân Anh và công nhân các nước vào nửa thế kỉ XIX

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 20 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 2 trang 20 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 20 VBT lịch sử 8: Nhận xét Hình 24 - Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh (SGK Lịch sử 8)

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 20 VBT lịch sử 8: Từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX, hình thức đấu tranh của công nhân là

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 21 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 4 trang 21 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 21 VBT lịch sử 8: Nhận xét về cuộc sống của công nhân Anh nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 21 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 5 trang 21 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 21 VBT lịch sử 8: Hoàn thành bài tập về phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 22 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 6 trang 22 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 22 VBT lịch sử 8: Tóm tắt về cuộc đời của C. Mác và Ph. Ăng-ghen

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 22 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 7 trang 22 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 22 VBT lịch sử 8: Người soạn thảo ra Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 22 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 8 trang 22 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 22 VBT lịch sử 8: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời vào năm nào

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 23 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 9 trang 23 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 23 VBT lịch sử 8: Phong trào đấu tranh của công nhân từ 1848 đến năm 1870

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 23 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 10 trang 23 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 23 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ nhất ra đời trong điều kiện lịch sử nào? Vai trò đối với sự phát triển của phong trào công nhân thế giới

Xem chi tiết


Gửi bài