Bài tập 10 trang 23 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Quốc tế thứ nhất được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? nó có vai trò gì đối với sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế?

- Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870:

- Hoạt động cách mạng của C.Mác:

- Vai trò của Quốc tế thứ nhất:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 - Quốc tế thứ nhất, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870:

+ Trong những năm 1848-1849, giai cấp công nhân ở nhiều nước châu Âu đứng lên đấu tranh quyết liệt.

+ Ngày 23-6-1848, công nhân và nhân dân lao động Pa-ri khởi nghĩa và bị đàn áp đẫm máu.

=> Phong trào công nhân diễn mạnh mẽ, nhưng còn phân tán về tổ chức và tư tưởng. Đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng quốc tế để đoàn kết và lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

+ Năm 1868, ở Anh nổ ra cuộc bãi công lớn và giành thắng lợi.

+ Trong những năm 1868-1869, công nhân Bỉ liên tục bãi công và nhận được sự ủng hộ, quyên góp của công nhân các nước.

- Hoạt động cách mạng của C.Mác:

+ Tích cực truyền bá chủ nghĩa cộng sản.

+ Bồi dưỡng lý luận cho các cán bộ của “Đồng minh những người cộng sản”.

=> Những hoạt động cách mạng của C.Mác đã tạo điều kiện tiền đề về chính trị - tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Quốc tế thứ nhất.

- Vai trò của Quốc tế thứ nhất:

+ Truyền bá học thuyết Mác.

+ Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.