CHƯƠNG 2: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 57 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 57 VBT lịch sử 8: Từ 1918 - 1939, ở châu Âu có những nét nổi bật gì?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 57 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 57 VBT lịch sử 8: Nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở Anh, Pháp, Đức?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 58 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 58 VBT lịch sử 8: Vì sao cách mạng bùng nổ ở Đức năm 1918?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 58 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 58 VBT lịch sử 8: Năm thành lập của các Đảng Cộng sản

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 58 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 58 VBT lịch sử 8: Quốc tế Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 58 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 58 VBT lịch sử 8: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 59 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 59 VBT lịch sử 8: Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 59 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 59 VBT lịch sử 8: Nội dung chủ yếu về các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 59 VBT lịch sử 8: Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 60 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 60 VBT lịch sử 8: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có nét gì nổi bật?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 60 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 60 VBT lịch sử 8: Nền kinh tế Mỹ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 60 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 60 VBT lịch sử 8: Kinh tế Mỹ trong những năm 1929 - 1939

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 61 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 61 VBT lịch sử 8: Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 61 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 61 VBT lịch sử 8: So sánh tình hình các nước tư bản châu Âu và Mỹ trong những năm 1918 - 1939

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất