Bài tập 4 trang 61 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Em có nhận xét gì về Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven qua nội dung sau:

“Chính sách mới bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính. Chính phủ Ru-dơ-ven đã ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Nhà nước Mĩ tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội”.

- Nhận xét:…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

- Nhận xét:

+ Chính sách mới nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, khôi phục sự phát triển kinh tế, tài chính nước Mĩ.

+ Vai trò của Nhà nước được tăng cường.

=> Nhờ chính sách kinh tế mới mà nước Mĩ đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng, kinh tế được khôi phục và phát triển trở lại, xã hội ổn định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.