Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 9 trang 59 VBT lịch sử 8: Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Đề bài

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Châu Âu trong những năm 1929 - 1939, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

* Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức, vì:

- Đức có ít thuộc địa. Cần tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước, phát động chiến tranh để phân chia lại thị trường, thuộc địa.

- Giai cấp tư sản Đức dung túng, thỏa hiệp với chủ nghĩa phát xít.

- Phong trào đấu tranh chống phát xít diễn ra thiếu mạnh mẽ, chưa quyết liệt.

- Truyền thống quân phiệt tồn tại lâu dài ở Đức.

* Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp, vì:

- Pháp có nhiều thuộc địa, có thể trút gánh nặng khủng hoảng lên nhân dân thuộc địa và tiến hành các biện pháp cải cách trong nước.

- Phong trào đấu tranh chống phát xít diễn ra mạnh mẽ. Mặt trận nhân dân chống phát xít được thành lập rất sớm (tháng 5/1935).

- Truyền thống dân chủ tư sản tồn tại lâu dài, có xu hướng giải quyết khó khăn bằng biện pháp hòa bình, cải cách.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí