Bài tập 5 trang 58 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 5 trang 58 VBT lịch sử 8: Quốc tế Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Đề bài

Quốc tế Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Quốc tế cộng sản thành lập.

Lời giải chi tiết

Quốc tế Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh:

- Sau khi Quốc tế thứ hai tan rã (1914), phong trào đấu tranh của công nhân thế giới không còn được lãnh đạo bởi một tổ chức thống nhất.

- Cao trào cách mạng 1918 - 1923 phát triển mạnh mẽ. Nhiều Đảng Cộng sản được thành lập: Đảng Cộng sản Hung-ga-ri, Đảng Cộng sản Đức, Đảng Cộng sản Pháp,…

=> Sự phát triển của cao trào cách mạng đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.

=> Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản khai mạc tại Mát-xcơ-va.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí