Bài tập 5 trang 58 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Quốc tế Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Quốc tế cộng sản thành lập.

Lời giải chi tiết

Quốc tế Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh:

- Sau khi Quốc tế thứ hai tan rã (1914), phong trào đấu tranh của công nhân thế giới không còn được lãnh đạo bởi một tổ chức thống nhất.

- Cao trào cách mạng 1918 - 1923 phát triển mạnh mẽ. Nhiều Đảng Cộng sản được thành lập: Đảng Cộng sản Hung-ga-ri, Đảng Cộng sản Đức, Đảng Cộng sản Pháp,…

=> Sự phát triển của cao trào cách mạng đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.

=> Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản khai mạc tại Mát-xcơ-va.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.