Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước nội dung em cho là đúng:

☐ Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở Anh.

☐ Năm 1765, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi, làm tăng năng suất lên gấp 8 lần.

☐ Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Ét-mơn Các-rai.

☐ Năm 1784, máy hơi nước ra đời.

☐ Máy dệt chạy bằng sức nước gặp khó khăn vì phải ngừng hoạt động vào mùa đông.

☐ Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

☐ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

☐ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

☐ Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Pháp.

☐ Cách mạng công nghiệp nổ ra ở Anh, sau đó lan rộng ra nhiều nước tư bản khác.

☐ Ngành dệt là ngành sản xuất chủ yếu ở Anh, nên máy móc được phát minh và cải tiến sớm.

☐ Máy móc được sử dụng ở nhiều ngành khác nhau, nhất là giao thông vận tải.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Cách mạng công nghiệp ở Anh.

Lời giải chi tiết

☒ Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở Anh.

☒ Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Ét-mơn Các-rai.

☒ Năm 1784, máy hơi nước ra đời.

☒ Máy dệt chạy bằng sức nước gặp khó khăn vì phải ngừng hoạt động vào mùa đông.

☒ Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

☒ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

☒ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

☒ Cách mạng công nghiệp nổ ra ở Anh, sau đó lan rộng ra nhiều nước tư bản khác.

☒ Ngành dệt là ngành sản xuất chủ yếu ở Anh, nên máy móc được phát minh và cải tiến sớm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài