Bài tập 1 trang 71 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 1 trang 71 VBT lịch sử 8: Khái quát nội dung lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945

Đề bài

Lập niên biểu (theo mẫu dưới đây) để khái quát lại nội dung lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945:

 

Niên đại

Sự kiện chính

Kết quả

Nước Nga - Liên Xô

2 - 1917

 

 

10 - 1917

 

 

1918 - 1921

 

 

1921 - 1941

 

 

Các nước khác

1918 - 1923

 

 

1924 - 1929

 

 

1929 - 1933

 

 

1933 - 1939

 

 

1939 - 1945

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức lịch sử thế giới hiện đại đã học từ năm 1917 đến năm 1945

Lời giải chi tiết

 

Niên đại

Sự kiện chính

Kết quả

Nước Nga - Liên Xô

2 - 1917

Cách mạng tháng Hai

- Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.

- Hai chính quyền song song tồn tại.

10 - 1917

Cách mạng tháng Mười

- Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

- Thiết lập nền chuyên chính vô sản.

1918 - 1921

Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng

- Đánh bại thù trong, giặc ngoài. Chính quyền Xô Viết non trẻ được giữ vững.

1921 - 1941

Giai đoạn khôi phục nền kinh tế và xây dựng CNXH

- Kinh tế được phục hồi và phát triển.

- Bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật của CNXH.

Các

nước

khác

1918 - 1923

Cao trào cách mạng ở nhiều nước châu Âu

- Bị chính phủ tư sản đàn áp.

1924 - 1929

Thời kì phát triển phồn vinh của các nước TBCN

- Kinh tế phát triển, xã hội ổn định.

- Nền thống trị của giai cấp tư sản được giữ vững.

1929 - 1933

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới

- Kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

- Chính trị, xã hội không ổn định. Phong trào đấu tranh của nhân dân lao động diễn ra khắp nơi.

- Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở một số nước.

1933 - 1939

Thời kì khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế

- Kinh tế phục hồi và phát triển trở lại.

- Hình thành hai khối đế quốc đối địch nhau, nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới đang đến gần.

1939 - 1945

Chiến tranh thế giới thứ hai

- Thắng lợi thuộc về phe Đồng minh, phe Phát xít thất bại.

- Để lại nhiều hậu quả nặng nề.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí