Bài tập 3 trang 74 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 3 trang 74 VBT lịch sử 8: Nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất 5 - 6 - 1862

Đề bài

Điền dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng về nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất 5 - 6 - 1862:

☐ Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

☐ Mở ba cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán.

☐ Cho người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo.

☐ Bồi thường chiến phí cho Pháp.

☐ Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long khi nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.

☐ Tất cả các ý trên.

Em có suy nghĩ gì về Hiệp ước 5 - 6 - 1862?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Chiến sự ở Gia Định năm 1859, đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết

☒ Tất cả các ý trên.

* Nhận xét:

- Hiệp ước Nhâm Tuất là hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên mà chính quyền phong kiến Nguyễn kí kết với thực dân Pháp.

- Các điều khoản trong hiệp ước Nhâm Tuất đã xâm phạm nghiêm trọng đến lãnh thổ, chủ quyền và quyền lợi của dân tộc.

- Đây được coi là bước mở đầu quá trình thỏa hiệp của nhà Nguyễn với thực dân Pháp. Tạo nên sự bất bình sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí