Bài tập 2 trang 82 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 2 trang 82 VBT lịch sử 8: Nội dung chính trong các đề nghị cải cách của một số sĩ phu phong kiến

Đề bài

a) Em hãy viết tiếp những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của một số sĩ phu phong kiến tiêu biểu theo bảng sau:

STT

Tên người, cơ quan đề nghị cải cách

Nội dung chính

1

Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế

 

2

Viện Thương bạc

 

3

Nguyễn Trường Tộ

 

4

Nguyễn Lộ Trạch

 

b) Em có nhận xét gì về việc làm của các sĩ phu, quan lại trên?

c) Hãy nêu nhận xét của em qua các đề nghị cải cách đó:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II: Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

a)

STT

Tên người, cơ quan đề nghị cải cách

Nội dung chính

1

Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế

Mở cửa biển Trà Lí (Nam Định) để phát triển thương mại với nước ngoài.

2

Viện Thương bạc

Mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài.

3

Nguyễn Trường Tộ

Chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục,…

4

Nguyễn Lộ Trạch

Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

b) Việc làm của các sĩ phu, quan lại thể hiện lòng yêu nước, thương dân, mong muốn đất nước hùng mạnh để có thể đương đầu với cuộc tấn công của kẻ thù.

c) Nhận xét về các đề nghị cải cách:

- Điểm tích cực:

+ Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.

+ Tấn công vào những tư tưởng bảo thủ.

+ Đáp ứng phần nào yêu cầu lịch sử đặt ra cho dân tộc.

+ Chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX.

- Điểm hạn chế:

+ Các đề nghị cải cách không xuất phát từ những cơ sở bên trong của kinh tế - xã hội Việt Nam.

+ Mang tính lẻ tẻ, rời rạc.

+ Chưa động chạm đến những vấn đề cơ bản của xã hội lúc bấy giờ là: giải quyết mâu thuẫn dân tộc (giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp) và mâu thuẫn giai cấp (giữa địa chủ và nông dân).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí