Bài tập 1 trang 9 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 1 trang 9 VBT lịch sử 8: Nét nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng

Đề bài

Em hãy phác họa nét nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng.

- Về nông nghiệp:

- Về công - thương nghiệp:

- Như vậy, tình hình kinh tế của nước Pháp trước cách mạng là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Tình hình kinh tế để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Về nông nghiệp:

+ Công cụ và phương thức canh tác thô sơ, lạc hậu.

+ Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều.

+ Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra.

- Về công - thương nghiệp:

+ Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều. Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời. Hình thức sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế.

+ Thị trường buôn bán được mở rộng.

=> Như vậy, tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng là: nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, nhưng bị chế độ phong kiến chuyên chế kìm hãm nặng nề.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí