Bài tập 7 trang 11 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Hãy sử dụng những từ (hoặc cụm từ) dưới đây vào chỗ trống cho thích hợp để hoàn thành đoạn tóm tắt về diễn biến của “Hội nghị đẳng cấp thứ ba” (một số từ được sử dụng lại vài lần)

kịch liệt phản đối

Đẳng cấp thứ ba

uy hiếp

chống lại

Quốc hội lập hiến

nhà vua

ủng hộ

14 - 7- 1789

Tăng lữ

5 - 5- 1789

rất căng thẳng

bùng nổ

Bất bình với hai đẳng cấp trên, ngày 17 - 6 các đại biểu … tự họp, thành lập Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là … có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Trước tình hình đó, nhà vua và quý tộc đã dùng quân đội để … Quốc hội. Trong khi ấy, quần chúng lao động và các nhà tư sản cách mạng cũng … cho mình để … nhà vua. Nhiều binh lính cũng … quần chúng cách mạng. Ngày … cuộc tấn công vào ngục Ba-xti bắt đầu. Cách mạng tư sản Pháp ….Hội nghị ba đẳng cấp do … triệu tập, khai mạc ngày … tại cung điện Véc-xai. Những người được tham dự hội nghị là các đại biểu Tăng lữ, Quý tộc và đại biểu của …. Hội nghị diễn ra … vì đại biểu Quý tộc và … ủng hộ nhà vua tăng thuế, còn đại biểu của Đẳng cấp thứ ba thì … chủ trương này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Mở đầu thắng lợi của cách mạng để trả lời.

Lời giải chi tiết

Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập, khai mạc ngày 5 - 5 - 1789tại cung điện Véc-xai. Những người được tham dự hội nghị là các đại biểu Tăng lữ, Quý tộc và đại biểu củaĐẳng cấp thứ ba. Hội nghị diễn rarất căng thẳng vì đại biểu Quý tộc và Tăng lữ ủng hộ nhà vua tăng thuế, còn đại biểu của Đẳng cấp thứ ba thì kịch liệt phản đối chủ trương này.

Bất bình với hai đẳng cấp trên, ngày 17 - 6 các đại biểu Đẳng cấp thứ ba tự họp, thành lập Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là Quốc hội lập hiến có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Trước tình hình đó, nhà vua và quý tộc đã dùng quân đội đểuy hiếp Quốc hội. Trong khi ấy, quần chúng lao động và các nhà tư sản cách mạng cũng tự vũ trang cho mình đểchống lạinhà vua. Nhiều binh lính cũngủng hộ quần chúng cách mạng. Ngày 14 - 7 - 1789cuộc tấn công vào ngục Ba-xti bắt đầu. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài