Bài tập 9 trang 12 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Qua nội dung bài học, em hãy phác họa lại các giai đoạn chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 14 - 7 - 1789 đến ngày 10 - 8 - 1792):

- Giai đoạn 2 (từ ngày 10 - 8 - 1792 đến ngày 2 - 6 - 1793):

- Giai đoạn 3 (từ ngày 2 - 6 - 1793 đến ngày 27 - 7 - 1794):

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục III: Sự phát triển của cách mạng, trả lời tóm tắt.

Lời giải chi tiết

- Giai đoạn 1: Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14 - 7 - 1789 đến ngày 10 - 8 - 1792):

+ Ngày 14-7-1789: quần chúng cách mạng tấn công pháo đài Ba-xti.

+ Tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

+ Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

+ Tháng 4-1792, liên quân Áo-Phổ cùng phản động trong nước Pháp liên kết với nhau chống lại cách mạng.

+ Tháng 8-1792, nhân dân Pháp nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

- Giai đoạn 2: nền cộng hòa (từ ngày 10 - 8 - 1792 đến ngày 2 - 6 - 1793):

+ Ngày 21-9-1792, nền cộng hòa đầu tiên của nước Pháp được thành lập.

+ Ngày 21-1-1793, vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

+ Mùa xuân năm 1793, Anh và các nước phong kiến châu Âu liên kết tấn công Pháp. Phái Gi-rông-đanh không lo chống thù trong giặc ngoài mà chỉ lo củng cố quyền lực.

+ Ngày 2-6-1973, nhân dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie đứng lên khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

- Giai đoạn 3: chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 2 - 6 - 1793 đến ngày 27 - 7 - 1794):

+ Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, chính quyền cách mạng thuộc về phái Gia-cô-banh. Cách mạng lên tới đỉnh cao.

+ Chính quyền Gia-cô-banh thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

+ Ngày 26-6-1794, Liên minh chống Pháp bị đánh bại và tan rã.

+ Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. Nền chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.