Bài tập 1 trang 50 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 1 trang 50 VBT lịch sử 8: Những mâu thuẫn ở nước Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Đề bài

Hãy điền tiếp những mâu thuẫn ở nước Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX vào chỗ chấm dưới đây:

- Nông dân  ><  …

- Công nhân  ><  …

- Đế quốc Nga  ><  …

Phương pháp giải - Xem chi tiết