Bài tập 3 trang 35 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 3 trang 35 VBT lịch sử 8: Hãy kể tên các ngành khoa học xã hội được ra đời trong các thế kỉ XVIII - XIX

Đề bài

Em hãy kể tên các ngành khoa học xã hội được ra đời trong các thế kỉ XVIII - XIX ở Đức, Anh và Pháp:

- Ở Đức:

- Ở Anh:

- Ở Pháp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Khoa học xã hội.

Lời giải chi tiết

- Ở Đức:

+ Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

+ Học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Ở Anh: Chính trị kinh tế học tư sản.

- Ở Pháp:Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí