Bài tập 9 trang 5 vở bài tập lịch sử 8


Đề bài

Hãy điền các từ hoặc cụm từ dưới đây vào chỗ chấm (....) cho thích hợp (một số từ được sử dụng lại vài lần):

cách mạng

ủng hộ

cách mạng tư sản

chế độ phong kiến

quý tộc mới

thắng lợi

phát triển

phong kiến

cách mạng Hà Lan

nhân dân lao động

Tuy vậy, cuộc cách mạng này vẫn có hạn chế vì nó không triệt để xóa bỏ tận gốc …, chỉ mang lại …. cho giai cấp tư sản và …, còn quyền lợi của…. không được đáp ứng.Cách mạng Anh là cuộc …., do giai cấp tư sản và …. lãnh đạo. Cách mạng thành công chủ yếu là được quần chúng nhân dân … và tham gia đấu tranh. Tiếp sau cuộc … Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ …., mở đường cho chủ nghĩa tư bản ….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Cách mạng Anh là cuộc cách mạng tư sản, do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. Cách mạng thành công chủ yếu là được quần chúng nhân dân ủng hộ và tham gia đấu tranh. Tiếp sau cuộc cách mạng Hà Lancách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Tuy vậy, cuộc cách mạng này vẫn có hạn chế vì nó không triệt để xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến, chỉ mang lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, còn quyền lợi của nhân dân lao động không được đáp ứng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.