Bài tập 10 trang 6 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 10 trang 6 VBT lịch sử 8: Vì sao cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?

Đề bài

Em hãy cho biết vì sao cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để vì:

- Chế độ phong kiến chưa được xóa bỏ hoàn toàn.

- Quần chúng nhân dân không được hưởng thành quả của cách mạng: vấn đề ruộng đất chưa được giải quyết, tình trạng “rào đất cướp ruộng” vẫn tiếp tục diễn ra,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí