Bài tập 6 trang 21 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 6 trang 21 VBT lịch sử 9: Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á

Đề bài

Từ những năm 90 của thế kỉ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”. Theo em, nhận định như vậy có đúng không? Nếu đúng ghi chữ Đ, nếu sai ghi chữ S vào ô trống dưới đây và giải thích tại sao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10

Lời giải chi tiết

Đ

Giải thích:

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”. Biểu hiện:

- Vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

- Quá trình mở rộng thành viên của ASEAN được đẩy mạnh. ASEAN từ 6 nước phát triển thành 10 nước thành viên.

Sự liên kết, hợp tác về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội giữa các nước thành viên ASEAN và giữa tổ chức ASEAN với các nước khác được đẩy mạnh, thu được nhiều thành tựu rực rỡ, góp phần nâng cao vị thế khu vực Đông Nam Á trên trường quốc tế.

+ Năm 1992, Đông Nam Á trở thành  khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

+ Năm 1994, lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí