Bài tập 5 trang 96 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 5 trang 96 VBT lịch sử 9: Âm mưu của Pháp - Mĩ sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về âm mưu của Pháp - Mĩ sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

☐ Pháp âm mưu đẩy mạnh chiến tranh giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất;

☐ Mĩ âm mưu can thiệp sâu vào Đông Dương để dần thay chân Pháp;

☐ Mĩ bắt đầu can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương;

☐ Vạch ra kế hoạch quân sự mới (Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi);

☐ Vạch ra kế hoạch quân sự mới (Rơ-ve).

b) Hãy điền tiếp kiến thức vào bảng sau để hiểu rõ thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951).

Thời gian

Địa điểm

Hoàn cảnh

Nội dung

Ý nghĩa

2-1951, tại Việt Bắc

- Ta thu nhiều thắng lợi quân sự, ngoại giao…

- …

- Nêu nhiệm vụ chủ yếu…

- …

- …

c) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về thành tích trên lĩnh vực kinh tế mà nhân dân ta đã đạt được trong xây dựng hậu phương (1951 - 1953).

☐ Đẩy mạnh sản xuất, chấn chỉnh chế độ thuế khóa, thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất;

☐ Mở hệ thống cửa hàng bách hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân;

☐ Mở rộng sản xuất ra nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu.

☐ Đầu tư nước ngoài tăng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp và mục III. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)

Lời giải chi tiết

a) ☒ Vạch ra kế hoạch quân sự mới (Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi);

b)

Thời gian

Địa điểm

Hoàn cảnh

Nội dung

Ý nghĩa

2-1951, tại Chiêm Hóa - Tuyên Quang

- Ta thu nhiều thắng lợi quân sự, ngoại giao.

- Nhân dân Việt Nam phải đối mặt với những thách thức mới của cuộc chiến với thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

- Thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

+ Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh.

- Đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao Động Việt Nam.

- Bầu ra BCH trung ương và Bộ chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng bí thư.

- Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

- Có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.

 c) ☒ Đẩy mạnh sản xuất, chấn chỉnh chế độ thuế khóa, thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất;

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài