Bài tập 5 trang 104 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

- Đối với dân tộc:

- Đối với quốc tế:

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954):

☐ Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh;

☐ Đảng ta có đường lối quân sự, chính trị, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo;

☐ Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất, lực lượng vũ trang ba thứ quân, hậu phương vững chắc;

☐ Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương;

☐ Sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác; sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ;

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

c) Trong các nguyên nhân trên, nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Lời giải chi tiết

a) Ý nghĩa lịch sử:

- Đối với dân tộc:

+ Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, ách thống trị của thực dân Pháp.

+ Mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử dân tộc: Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở đểgiải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất tổ quốc.

- Đối với quốc tế:

+ Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc.

b) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

c) Nguyên nhân mang tính quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là: Đảng ta có đường lối quân sự, chính trị, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.