Bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 4 trang 13 VBT lịch sử 9: Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những kết quả gì

Đề bài

Phong trào giải phóng dân tộc từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX đã giành được những kết quả gì đáng lưu ý? Đánh dấu x vào ô trống trước những ý trả lời đúng.

☐ Hầu hết các nước châu Phi đều giành được độc lập dân tộc;

☐ Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ, quyền bầu cử và các quyền tự do, dân chủ khác của người da đen được thừa nhận;

☐ Chính quyền cách mạng được thiết lập ở hầu hết các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh;

☐ Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn;

☐ Các nước châu Á, châu Phi đều giành được độc lập dân tộc; các nước Mỹ La-tinh tiếp tục đấu tranh chống chế độ thực dân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết

☒ Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ, quyền bầu cử và các quyền tự do, dân chủ khác của người da đen được thừa nhận;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí